หลังจากจบการศึกษา

บ้าน >หลังจากจบการศึกษา

หลังจากจบการศึกษา

เพื่อโอกาสที่ดีสำหรับการบรรลุเป้าหมายของคุณในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นที่คุณมีจากโรงเรียนสอนภาษาของเราสามารถพัฒนาทำให้คุณสามารถศึกษาต่อได้ด้วยตัวคุณเอง
โรงเรียนสอนภาษาคันรินของเรานั้น มีการให้คำปรึกษาแนะแนวสำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
โดยมีการแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังSupportหลายอย่างตั้งแต่ทำการเลือกสถาบัน,
การสอบตลอดจนนักเรียนของเราได้ผ่านการคัดเลือกไปยังสถาบันนั้นๆ

รายชื่อวิทยาลัย และ มหาลัยที่นักเรียนคันรินสอบเข้าได้ในปี 2016

◆บัณฑิตวิทยาลัย

National and Public Institute

 ・Tokyo University of the Arts  Graduate school of Film and New Media
 ・Hitotsubashi University  Graduate school of Language and Society
 ・Kyushu Institute of Technology  Graduate school of Engineering(2015.Oct entrance)
 ・Kyoto City University of Art  Graduate school

Private Institute

 ・The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
 ・Jigyo University  Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
 ・Ritsumeikan University  Graduate school of Business Administration
 ・Seijo University  Graduate School of Economics
 ・Tokyo Zokei University Graduate school  Major in Design

(เกี่ยวกับการเรียนต่อในสถาบันบัณฑิตวิทยาลับ)คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่
(ในชั้นเรียนระดับชั้นกลางขึ้นไปนั้น “จะมีคลาสเรียนสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าในระดับบัณฑิตวิทยาลัย” ทางเราจะคอยให้คำแนะนำ ตั้งแต่การเขียนเมล์ในครั้งแรกถึงอาจารย์ในสถาบันนั้นๆตลอดจนการเขียนเอกสารในการทำวิจัย และยังมีการจัดการพูดคุย
จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วอีกด้วย”

◆มหาวิทยาลัย

National and Public Institute

 ・Gunma University  School of Technology and Science(2015.Oct entrance)
 ・Akita University  Electronical and Electronic Engineering Course
 ・Akita University  Mechanical Engineering Course  Mechanical Engineering Course
 ・National College Institute of Technology, Tsuyama College  Department of Mechanical Engineering
 ・National Institute of Technology, Tokyo College  Department of Electronic Engineering

Private Institute

 ・Waseda University  School of Sport Sciences
 ・Hosei University  Faculty of Social Sciences  Department of Media and Communication
 ・Hosei University  Faculty of Law
 ・Tokyo University of Science  Faculty of Science and Technology  Department of Civil Engineering
 ・Nihon University  College of Humanities and Sciences  Department of Psychology
 ・Senshu University  School of Human Sciences  Department of Psychology
 ・Komazawa University  Faculty of Economics
 ・Tokai University  School of Engineering
 ・Tokai University  School of Tourism
 ・Kokushikan University  School of Asia 21
 ・Teikyo University  Faculty of Economics
 ・Obirin University
 ・Yokohama College of Commerce  Department of Commerce
 ・Yokohama College of Art and Design  Department of Art and Design
 ・Tokyo Fuji University  Faculty of Business Administration
 ・Meikai Universty  Faculty of Economics
 ・Tama Unversity  Faculty of business administration
 ・Tokyo University of Social Welfare  School of Social Welfare
 ・Kobe Design University  School of Arts and Design
 ・Fukui University of Technology  Faculty of Engineering
 ・Aichi Bunkyo University  Faculty of Letters
 ・Ashikaga Institute of Technology  Faculty of Engineering

→(เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย)คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
(มีชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบEJUซึ่งเป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางโรงเรียนของเรายังจัดให้มีวิชาเรียนเสริมที่นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น (อาทิเช่น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเสริมทั่วไป) (เรายังมีการจัดชั่วโมงที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ TOEFLนั้น ซึ่งเป็นการสอบที่จำเป็นในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยรัฐบาล อีกทั้งยังมีการเตรียมตัวอย่างของหัวข้อในการสอบเข้าตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนในเรื่องของใบสมัครและค่าใช้จ่าย เป็นต้น)

◆สถาบันการศึกษาระดับสายวิชาชีพ

 ・Tokyo Designer Gakuin College  Department of Manga
 ・Tokyo Designer Gakuin College  Department of Graphic Design
 ・Nihon Kogakuin College  Department of Manga and Anime
 ・Japan Electronics College  Department of Information Systems Development
 ・Tokyo International Business College  Department of International Management  International Trade Course
 ・Tokyo Business and Language College  University Preparatory Course
 ・Tokyo Institute of Tourism College  Japanese Chinese Translation Course
 ・Toyota Technical College  Department of Vehicle Mechanics
 ・O-Hara  Accounting Business Course
 ・Bunka Fashion College  Department of Fashion Technology
 ・HAL Tokyo College  Faculty of CG
 ・The Professional College ESP Musical Academy  Department of Sound Creator
 ・Sundai Computer & Business College  Department of IT Expert
 ・Art College Yokohama  Department or Design
 ・Tokyo Design Technology Center(TECH.C.)  Super IT Engineering Course
 ・Waseda Bunri College of Arts & Sciences  Department of Electronics Software Department
 ・JTB Travel & Hotel College  Department of International Hotel
 ・Ineternational Travel Hotel Bridal Specialty School  Tourism General Course
 ・Tokyo School of Music & Dance  Music Technology  Manager Course
 ・MBSI College
 ・Chyo College of Technology  Department of Architecture and Design
 ・Shibuya Institute of Foreign  Department of International Business
 ・Nihon Health Medication College
 ・Japan confectionery school  Department of Confectionary
 ・Tsuji confectionary vocational school  Department of Confectionery and technology management
 ・Tokyo College of Biotechnology  Department of Biotechnology  Cosmetics development Course
 ・Hollywood University of Beauty & Fashion  Department of Beauty
 ・Hiko Mizuno College of Jewelry  Jewelry Course
 ・Ecole De Patisserie De Tokio  Western Confectionery Course
 ・Tokyo IT Accouting & Law College  Accouting Business Course
 ・Yomiuri College Of Car Mechanic  Department of Automotive
 ・Yomiuri College Of Tokyo  Department of Electronic and Electrical
 ・Prospera Business Institute  Department of International Business
 ・Nakano School Of Business  Department of Management Business(2015.Oct entrance)
 ・Yokohama Nikken College of Technology  Department of Architectural Design
 ・Kanagawa College Of Economics  Department of Commercial Economics
 ・Osaka YMCA International College  Department of Attend Japanese
 ・Kyoto Computer Gakuin  Multimedia Computing Program Course
 ・Nigata International Automobile College  Department of Automobile Service

(เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสายวิชาชีพ)คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่
(ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีสถาบันเกี่ยวกับสายวิชาชีพในด้านต่างๆ มีจำนวนมาก)
แต่ก่อนอื่นเราต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าอยากจะเรียนทางด้านไหน ซึ่งสามารถอธิบายได้ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นถือว่าสิ่งที่สำคัญ。โรงเรียนสอนภาษาคันรินของนั้น มีการให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นมีประสบการณ์เช่น การจัดทัศนศึกษาในโรงเรียนสายอาชีพ ทั้งในการสัมภาษณ์ด้านการศึกษาต่อ หรือวิธีการเขียนเหตุผลในการเรียนต่อ


รายชื่อวิทยาลัย และ มหาลัยที่นักเรียนคันรินสอบเข้าได้ในปี 2015

◆บัณฑิตวิทยาลัย

National Institute

 ・Graduate School of Tokyo Institute of Technology(2014.Oct.Entrance)
 ・Graduate School of Yokohama National University
 ・Graduate School of Tokyo Metropolitan University

Private Institute

 ・Graduate School of Keio University
 ・Graduate School of Meiji University
 ・Graduate School of Hosei University
 ・Graduate School of University of Art and Design
 ・Graduate School of Musashino University
 ・Graduate School of Meikai University
 ・Graduate School of Ashikaga Institute of Technology
 ・Graduate School of Tama University

(เกี่ยวกับการเรียนต่อในสถาบันบัณฑิตวิทยาลับ)คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่
(ในชั้นเรียนระดับชั้นกลางขึ้นไปนั้น “จะมีคลาสเรียนสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าในระดับบัณฑิตวิทยาลัย” ทางเราจะคอยให้คำแนะนำ ตั้งแต่การเขียนเมล์ในครั้งแรกถึงอาจารย์ในสถาบันนั้นๆตลอดจนการเขียนเอกสารในการทำวิจัย และยังมีการจัดการพูดคุย
จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วอีกด้วย”

◆มหาวิทยาลัย

National and Public Institute

 ・Kanazawa University
 ・Meio University
 ・Hokkaido University
 ・Tohoku University
 ・Hukushima University 

Private Institute

 ・Sophia University
 ・Chuo University
 ・Senshu University
 ・Rikkyo University
 ・Tokyo Denki University
 ・Kanagawa University
 ・Tokai University
 ・Tokyo Metropolitan University
 ・Tokyo Polytechnic University
 ・J.F.Oberlin University
 ・Tama University
 ・Nihon University
 ・Sanno Institute of Management
 ・Meikai University
 ・Daito Bunka University
 ・Kaetsu University
 ・Yokohama College of Art & Design
 ・Digital Hollywood University

→(เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย)คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
(มีชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบEJUซึ่งเป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางโรงเรียนของเรายังจัดให้มีวิชาเรียนเสริมที่นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น (อาทิเช่น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเสริมทั่วไป) (เรายังมีการจัดชั่วโมงที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ TOEFLนั้น ซึ่งเป็นการสอบที่จำเป็นในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยรัฐบาล อีกทั้งยังมีการเตรียมตัวอย่างของหัวข้อในการสอบเข้าตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนในเรื่องของใบสมัครและค่าใช้จ่าย เป็นต้น)

◆สถาบันการศึกษาระดับสายวิชาชีพ

 ・Tokyo Foreign Language College
 ・Tokyo Designer Gakuin College
 ・Tokyo Visual Arts
 ・Hattori Nutrition College
 ・College of Business and Communication
 ・Tokyo International Business College
 ・Tokyo Communication Arts College
 ・JTB Travel & Hotel College
 ・Tokyo Automobile University School
 ・Hiko Mizuno College of Jewelry
 ・Osaka ESP Gakuen
 ・Nihon Kogakuin College
 ・Japan Aviation Academy
 ・Nihon Health Medication College
 ・Shobi College of Music
 ・Tokyo Design Technology Center(TECH.C.)
 ・Gregg International College
 ・Arts College Yokohama
 ・Tokyo Design Academy
 ・Yomiuri College of Tokyo
 ・MBSI College
 ・Waseda International Business College
 ・Nakano School of Business(2014.Oct.Entrance)
 ・TOHO GAKUEN Film Techniques Training College

(เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสายวิชาชีพ)คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่
(ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีสถาบันเกี่ยวกับสายวิชาชีพในด้านต่างๆ มีจำนวนมาก)
แต่ก่อนอื่นเราต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าอยากจะเรียนทางด้านไหน ซึ่งสามารถอธิบายได้ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นถือว่าสิ่งที่สำคัญ。โรงเรียนสอนภาษาคันรินของนั้น มีการให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นมีประสบการณ์เช่น การจัดทัศนศึกษาในโรงเรียนสายอาชีพ ทั้งในการสัมภาษณ์ด้านการศึกษาต่อ หรือวิธีการเขียนเหตุผลในการเรียนต่อ