ตารางเวลาโรงเรียน

บ้าน > เกี่ยวกับเรา > ตารางเวลาโรงเรียน

ตารางเวลาโรงเรียน

events

1 ปีที่คันริน

Entrance ceremony
ปฐมนิเทศ

Students from all over the world
นักเรียนจากที่ต่างๆทั่วโลก

授業風景
เวลาเรียน

Study hour
เวลาเรียน

Excursion
กิจกรรมนอกโรงเรียน

Excursion
กิจกรรมนอกโรงเรียน

Excursion
กิจกรรมนอกโรงเรียน

Excursion
กิจกรรมนอกโรงเรียน

Excursion
กิจกรรมนอกโรงเรียน

Sumo tournament
ชมซูโม่

Kimono trial
ลองใส่กิโมโน

Tea ceremony
พิธีชงชา

School speech contest
แข่งขันปราศรัย

School speech contest
แข่งขันปราศรัย

Graduation ceremony
พิธีฉลองจบการศึกษา

Graduation ceremony
พิธีฉลองจบการศึกษา