หลักสูตร

บ้าน > เกี่ยวกับเรา > หลักสูตร

หลักสูตร

คอร์ส2ปี

2 year course

คอร์ส1ปี9เดือน

1 year and 9 months course

คอร์ส1ปี6เดือน

1 year and 6 months course

คอร์ส1ปี3เดือน

1 year and 3 months course

ระดับชั้นต้น

สำหรับการเรียนในระดับชั้นต้น1,2,3
จะเรียนอ่านเขียนเริ่มตั้งแต่ตัวอักษร
「あいうえお」เป็นชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สอบผ่านระดับN3 และจะมี
การแบ่งระดับภาษาญี่ปุ่นเป็น3ระดับ
สำหรับคนที่เริ่มเรียนเป็นครั้งแรกจะมี
การสอนเพิ่มเติมและมีการSupport
ในการการเรียน จึงไม่มีความกังวล
สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

ระดับชั้นกลาง

การศึกษาต่อในระดับชั้นกลาง
การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ,
คำศัพท์,การอ่าน จะอยู่ระดับเดียวกับN2
พร้อมทั้งยังมีการสอนในเรื่องของฝึกพูด
คุยแสดงความคิดเห็นของตนเอง ยังเพิ่ม
ทักษะในการฝึกการเขียนในรูปแบบต่างๆ
การสอนในระดับนี้จะเปี่ยมไปด้วยความรู้
เพื่อให้เหมาะกับLevelและวัตถุประสงค์ขอ
นักเรียน

ระดับชั้นสูง

การศึกษาต่อระดับชั้นสูง
การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของคันจิ,
คำศัพท์,การอ่าน,ระดับเดียวกับN1 พร้อมทั้ง
ยังนำพวกข่าวหรือหนังสือพิมพ์มาสอนเพิ่มเติม
มีการสอนเพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร เช่น เตรียมแนว
ข้อสอบแต่ละประเภท เป็นต้น

การเลือกห้องเรียน
ในชั้นเรียนระดับกลางขึ้นไปจะทำการเข้าเรียนตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนเลือกจะแบ่งเป็นสามแบบ
คือ ห้องเรียนเตรียมตัวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย,ห้องเรียนสำหรับเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมหาวิทยาลัย
(จะเรียนเกี่ยวกับข้อสอบในการสอบเข้า)และห้องเรียนที่เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดการเรียนต่อ อ่านต่อที่นี่

ชั้นเรียนบทสนทนา
จะเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้ทางด้านบทสนทนาเป็นหลัก
จะมีห้องเรียนจะแบ่งเป็น2ห้อง ตามหลักสูตรเนื้อหาสำหรับผู้ที่ผ่านN2และN1 (ชั้นสูง)
จะเป็นการเรียนรู้เพื่อรองรับข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่น


ชั้วโมงการเรียน・กำหนดการกิจกรรมทั้งปี

※สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและมีความประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น หากเวลาไม่เหมาะสม กรุณาติดต่อ
 มาที่โรงเรียนเราเลยนะค่ะ สามารถที่ปรึกษากับทางเราได้

○เวลาในการเรียน

ช่วงเช้า
 1. 9:15 to 10:00
 2. 10:05 to 10:50
 3. 11:05 to 11:50
 4. 11:55 to 12:40
ช่วงบ่าย
 1. 13:15 to 14:00
 2. 14:05 to 14:50
 3. 15:05 to 15:50
 4. 15:55 to 16:40

○เกี่ยวกับการศึกษาต่อ

การศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นนั้น จำเป็นจะต้อง "รู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นและทักษะวิชาอื่นๆที่จำเป็น"
โรงเรียนสอนภาษาคันรินของเรานั้น มีการจัดเตรียมโปรแกรมด้านล่างดังกล่าวเพื่อที่จะให้นักเรียนผ่านเข้าไปยัง
สถานที่นักเรียนมีความสงค์ที่จะศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ

<ข้อมูลสำคัญสำหรับการเรียนต่อ>

 • การสัมภาษณ์ส่วนตัวในการเรียนต่อ
 • มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนต่อภายในโรงเรียน
 • เข้าร่วมทัศนศึกษาตามที่ต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย
 • ในประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนสายวิชาชีพ
 • รถรับส่งเพื่อไปติดต่อเรื่องการศึกษาต่อตามสถาบันต่างๆ
 • อธิบายเอกสารที่จะเป็นในการเยนต่อโดยแยกแต่ละภาษา
 • ซ้อมการสัมภาษณ์และวิธีการเขียนเหตุผลในการเรียนต่อ
 • มุมค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ
  มีเอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสายอาชีพวางไว้ให้

<ทักษะวิชาเลือกที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ>

 • หมวดวิชาเลือก
  คลาสเรียนที่รองรับการเตรียมเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  คลาสเรียนที่เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย・EJU
 • หลักสูตรพื้นฐานวิชาที่จัดหลังเลิกเรียน
  ภาษาอังกฤษ(TOEFL Class)(สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสอบ)
  คณิตศาสตร์(Course1)(Course2)
  วิชาความรู้ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • แนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับการเขียนบทความในการเข้ามหาวิทลาลัย・คำถามที่ผ่านมาของการสอบ
 • Kanji Club
  เป็นห้องเรียนที่ฝึกฝนหลังจากเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่มีไม่ถนัดตัวอักษรคันจิ
  นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนคันจิโดยการฝึกตามLevelตามพื้นฐานทักษะความรู้ของตัวเองได้
  และยังสามารถที่ถามคำถามกับอาจารย์ได้ทุกท่าน
  ตั้งแต่ระดับชั้นต้นจนถึงระดับชั้นสูง ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าร่วมได้

การเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับชั้นเรียนระดับชั้นกลางขึ้นไป จะเป็นห้องเรียนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ในชั้นเรียนจะทำการเขียนอธิบายจนถึงประวัติเกี่ยวกับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น จะมีการแนะแนวหลายอย่าง
อาทิเช่น วิธีการเรียนแผนในการวิจัย, วิธีการเขียนจดหมายหรืออีเมล์ในการติดต่ออาจารญ์ระดับบัณฑิตศึกษา
อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่การแนะนำเฉพาะทางในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และยังสามารถที่จะปรึกษาหลังเลิกเรียนได้
และยังจัดให้มีการพูดคุยโดยตรงจากพวกรุ่นพี่ตั้งแต่จบจากโรงเรียนคันรินไปยังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

การเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับชั้นเรียนในระดับชั้นกลางขึ้นไปนั้นจะห้องเรียนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ทางเราจะมีการให้คำแนะนำตามเป้าหมายของนักเรียนเช่นสร้างบรรยากาศ จัดแนวทางข้อสอบสำหรับการสอบในระดับมหาวิทยาลัย
หรือทำการฝึกเขียนให้คุ้นเคยมากขึ้น อีกทั้งช่วงก่อนเดือน6,เดือน11ก็จะทดสอบภายในชั้นเรียนและจัดการสอบเพื่อให้คุ้นเคย
กับบรรยากาศในการสอบเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ
สามารถที่จะเข้าร่วมในชั่วโมงเรียนเสริมนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย อาทิเช่น วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
รวมไปถึงความรู้ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปได้อีกด้วย มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่างๆรวมในถึงบทความเก่าในการสอบคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเช่นกัน

การเตรียมตัวศึกษาต่อสถาบันสายวิชาชีพ

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีสถาบันสายวิชาชีพเฉพาะทางอยู่หลายแห่ง
ควรจะหาโรงเรียนสายวิชาชีพให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวนักเรียนเอง
โรงเรียนสอนภาษาคันรินของเราเพื่อผลักดันให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนั้น ทางเรามีการจัดเยี่ยมชม
ตามสถาบันโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งในชั้นเรียนยังสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคยกับการสอบ ตั้งแต่ให้คำแนะนำ
ในการสัมภาษณ์ในสถาบันต่างๆรวมถึงการฝึกฝนทักษะการเขียนเรียงความตลอดจนนักเรียนสามารถไปเรียนต่อได้