News Release

30 มกราคม 2560

ในวันที่ 30 มกราคม นางสาว STACEY BIRD ชนะที่ได้รับรางวัลในการประกวดการพูดในประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ