จบการศึกษาปี 2011 Daniel แองโกลา

2011alum
สวัสดีผมชื่อ Daniel จากแองโกลา ผมเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่นคันรินเป็นเวลา 2 ปี (2009-2011)
การที่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ ผมไม่ได้รับเพียงความรู้ด้านภาษาแต่ยังได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย
ผมได้พบนักเรียนจากหลากหลายประเทศ เราเรียน และพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ของกันและกัน
นอกจากนี้คุณครูที่นี่ยังเป็นมืออาชีพ ใจดีและยังให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี รวมถึงผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆด้วย
ห้องสมุดที่คันริน ยังทำให้ผมได้เรียนเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนอีกด้วย เจ้าหน้าที่ ที่คันรินยังสามารถพูดได้หลายภาษาเพื่อจะได้สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนที่มาจากที่ต่างๆได้
โรงเรียนสอนภาษาคันริน มีคลาสตั้งแต่เริ่มต้น และมีแบ่งแยกสายให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน เช่นสำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อสายอาชีพ นักเรียนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่อยากทำงานต่อ
ผมไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ต้องขอบคุณโรงเรียนคันรินที่ทำให้ผมสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว จนตอนนี้ผมได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นอย่าได้รอช้า เปิดโอกาสให้ตัวเองค้นหาสิ่งใหม่ๆสำหรับอนาคต
โรงเรียนสอนภาษาคันรินคือฝันที่เป็นจริง ขอบคุณ Daniel