ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงคนไทยทุกคน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. โรงเรียนคันริน 2016.10.13

BackGround
Multinational
Evenokay
Aobadai
4stagesystem

Kanrin Japanese School

フェイスブック facebook